Muktamar Kewangan Islam Brunei Darussalam

Muktamar Kewangan Islam Brunei Darussalam (MKIB2013) bakal membariskan para panelis dan moderator dari kalangan mereka yang terlibat secara langsung dalam industri kewangan dan perbankan Islam.

Panelis yang terdiri dari dalam dan luar negara tersebut antaranya dari Bahrain, Saudi Arabia, Malaysia, Indonesia dan Thailand akan turut bersama-sama dengan panelis dan moderator dari Negara Brunei Darussalam untuk berkongsi maklumat serta membahaskan isu-isu Syariah dan Fiqh al-Muamalat yang terkini dalam dunia kewangan Islam.


Panelis & Moderator Muktamar Kewangan Islam di Brunei Darussalam Islamic Investment Summit 2013

No

Name

Position

Pehin Dato Seri Haji Awang Suhaili bin Haji Mohiddin Timbalan Mufti Kerajaan Brunei Jabatan Perdana Menteri, Brunei Darussalam
Dato Seri Setia Haji Awang Metussin bin Haji Baki Ahli , Lembaga Penyeliaan Kewangan Syariah Brunei Darussalam
Dr. Mohd Daud Bakar Pengerusi, Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia & Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
Dr. H.M. Anwar Ibrahim Timbalan Ketua, Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia
Sheikh Nizam Yaquby Penasihat Syariah Bahrain
Sheikh Essam Eshaq Penasihat Syariah Bahrain
Dr. Mohd Akram Laldin Pengarah Eksekutif ISRA
Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani Pengarah, Pusat Pengajian Lepas Ijazah & Penyelidikan, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)
Haji Mazanan Haji Yusof Ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Islam Brunei Darussalam
Dr. Haji Abdurrahman Raden Aji Haqqi Pensyarah Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISSA
Dr. Oni Syahroni Dewan Syariah Nasional Ulama Republik Indonesia
Prof. Dr. Engku Rabiah Adawiah Engku Ali Ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia & Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
Dr. Dayang Hajah Masnon binti Haji Ibrahim Ahli, Majlis Penasihat Syariah, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD)
Dr. Zakariya Hama Dekan, Pengajian Islam & Undang-Undang, Universiti Yala, Thailand
Awang Aidil Yusrie Shari Pengurus, Autoriti Monetari Brunei Darussalam
Awang Hairul Azrin bin Haji Besar Pensyarah Kanan, Universiti Brunei Darussalam (UBD)